Urzędy
Medycyna
Szkolnictwo
Kultura
Sport i Rekreacja
Kościoły
Usługi
Inne
służby porządkowe
służby ratunkowe
sąd i prokuratura
pozostałe
Inne
Policja 997
Komisariat Policji VII - os. Złotej Jesieni 11c,
012-615-29-11
mapa
Komisariat Policji VIII - os. Zgody 10,
012-615-29-10
mapa
Straż Miejska
Straż Miejska O. III os. Centrum C 9
012 680 15 00
www mapa
Straż Miejska O. VI os. Na Stoku 1
012 640 51 15
www mapa
Pogotowie Ratunkowe 999
Oddział Pomocy Doraźnej os. Na Skarpie 66,
012 644 49 99
mapa
Straż Pożarna 998
Szkoła Aspirantów PSP www mapa
Zakładowa Straż Pożarna "Sukurs" Sp. z o.o. www mapa
Sąd i Prokuratura
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty www mapa
Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa Huta www mapa
Pozostałe
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna www mapa
Rozkład jazdy MPK www
ZHP Hufiec Kraków - Nowa Huta www mapa
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału Nowa Huta www
Home

Comset S.A. 2009
kontakt